Игри

Информация за страница Клубове

   Членуването в клубове е възможно само и единствено ако имаме издадени карти, които трябва да показваме на влизане в помещенията. Също така рядко членството в дадена организация е безплатно с изключение на случаите, когато става въпрос за неформална организация, създадена например от ученици или студенти. Тогава събиращите се в нея членове обсъждат неща като учебния процес или идеи за подобрение в образованието, но тези структури са значително по-малки от организациите, приемащи в редиците си видни и изтъкнати фигури. В страните по света има много такива организации, основани от богати и влиятелни хора, които всяка година правят и значителни дарения, а такива дават и членовете им. Става дума за суми от порядъка на милиони долари – нещо, което не е по силите на обикновения работещ човек и точно поради тази причина той не може да стане пълноправен член на такъв клуб. Смята се, че там се членува само ако принадлежим към богати и аристократични родове.

    В света на киното и литературата често се говори именно за подобен род клубове, които по своята същност представляват затворени общества. Бизнесмените, които се събират всяка вечер често са от света на политиката, бизнеса, образованието и други важни сфери, благодарение на които се крепи икономиката на страната. Макар и влиятелни, те не са чак като масонските организации или Билдербергите, за които вече постоянно се говори в интернет и освен това има не една и две написани книги, посветени на тяхната дейност. Добре известно е например, че първата им среща се състояла през 1954-та година в хотел Билдерберг, откъдето произлиза и тяхното наименование, а основателят им е холандският принц. От тази година до днес групата се събира един път годишно винаги на различни места, за да обсъжда световните събития, които манипулира и впоследствие привежда в действие. Клубът Билдерберг е обект на интерес от страна на много изследователи, любители на конспиративните тероии и чиято цел е да изнесат пред широката общественост колкото се може повече информация за тях. Твърде възможно е в техните редици да има и българи, независимо дали стоят на по-висока или ниска позиция в йерархичната стълбица.

    И ако подобен род клубове са наистина влиятелни и практически стоящи извън закона, то има и такива, които са на битово ниво. Например читателските дамски организации са прочути по целия свят, а щом говорим за тях, няма как да не се сетим и за един от най-добрите криминални романи на Агата Кристи. Тези клубчета се помещават често в сгради или отделни къщи, а членовете сами поемат отговорността да си набавят всичко необходимо, така че да създадат максимум комфорт и уют по време на своите сбирки. Ако разгледаме обаче и друго значение на поняието „клуб”, ще отидем автоматично към света на спорта и по-конкретно – при отборните състезания. Освен отбор и тим, за събрани на едно място колективни играчи се използва и наименованието клуб, но значението пак е едно и също, а именно – че играчите не играят отделно всеки за себе си, а са част от една цяла организация.

eXTReMe Tracker